VincularXeducar

Compartir:
  

Descripció:

VincularXeducar és un projecte comunitari per afavorir el procés educatiu dels infants, millorant la seva vinculació, i la de les seves famílies, amb l’escola i les entitats de lleure educatiu. Es porta a terme fent treball col·laboratiu entre escoles, serveis socials i esplais i caus, per identificar les àrees en les que els alumnes de primer de primària poden desenvolupar millor les seves potencialitats compensant alhora els seus dèficits, i possibilitar l’establiment de bons vincles augmentant la seva xarxa relacional i comunitària.