Objectius de l’educació

Share:
  

Description:

L’infant té dret a rebre una educació encaminada a desenvolupar la seva personalitat, aptituds i capacitats mentals i físiques fins al màxim de les seves possibilitats, que el prepari per ser una persona respectuosa amb els altres, responsable, pacífica i respectuosa amb el medi ambient en una societat lliure.