Educació

Share:
  

Description:

L’infant té dret a l’educació. L’Estat té l’obligació de proporcionar educació primària obligatòria i gratuïta, de fer que l’ensenyament superior sigui accessible a tots i de vetllar perquè la disciplina escolar es fomenti en el respecte i la dignitat de l’infant.