(Joves) MENA – Más allá de una etiqueta


  

Desde l’asignatura de pedagogia social em trobat convenient realitzar aquest video revindicant la situació en els que es troben els menors no acompanyats.