WILD ME

Compartir:
  

Descripció:

Amb aquest projecte, volem concienciar a pares/mares i adults en general de la necessitat de tornar la infància a la natura.

Wild Me organitza i crea programes de joc lliure. El joc lliure, natural o salvatge implica que els nens poden jugar a fora al bosc i en espais oberts. Els espais són inspiradors i els nens són lliures: hi ha arbres, branques, pedres, jardins i fang. Els nens fixen els seus propis objectius, analitzen els seus propis riscos, prenen la seva pròpia responsabilitat, tenen les seves pròpies aventures i aprenen d’elles.

Aquesta forma de joc natural permet i proporciona un espai per a tots els aspectes de la vida i per a prendre consciència de com tot està connectat. Els nens tenen l’oportunitat d’experimentar i comprendre com afectem i som afectats per la natura, el nostre entorn i les persones que ens envolten.