cuines del món

Compartir:
  

Descripció:

L’experiència “Cuines del món” està emmarcada en un Projecte de diversificació curricular (PDC) que té per objectiu l’assoliment de les competències bàsiques de l’ESO que permet la certificació del graduat en Secundària i està pensada per alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge que comporten risc d’abandonament escolar, sigui per aspectes cognitius (dislèxia, retard d’aprenentatge, TDAH, etc.) o sigui per una situació sociofamiliar desafavorida.
Aquesta activitat educativa educativa que es presenta a continuació parteix de la necessitat de formar a l’alumnat en risc d’abandonament escolar en un projecte integrador i es trasllada en una experiència d’ensenyament i aprenentatge resultant d’una trajectòria quadrimestral, on la creació de material en diversos formats: web, audiovisual, fotogràfic… pretén empoderar-los
 per
 generar
 les
 seves
 pròpies iniciatives
 d’interès
 i
d’utilitat
 social,
treballar 
pel compromís i el
sentit de servei 
a 
la 
comunitat.
L’objectiu inicial alhora de desenvolupar aquest projecte van ser crear una iniciativa comunitària que apostés pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (en aquest cas per l’ Institut, el Centre Cívic Poblenou i la Radio-Televisió local de Calella) per oferir 
oportunitats educatives d’aprenentatge i desenvolupament a un grup d’alumnes en risc d’abandonament escolar.
Així doncs, aquesta projecte és un exemple de connexió dels interessos i motivacions dels alumnes amb els recursos educatius d’una televisió local i d’un espai de la comunitat com un Centre Cívic per tal de crear un entorn favorable per a personalitzar l’experiència educativa.

Web on s’explica el projecte i a on es poden veure la resta de vídeos: