Recull de documents sobre l’Educació Social i Escola

El passat 18 de juny de 2020 el Parlament va aprovar dues mocions on es demana la incorporació de la figura de l’educador/a social als centres educatius de primària i secundària per al curs 2020-2021.

L’escola no és una institució immune als canvis socials que es produeixen actualment fora de les aules. Les necessitats i els problemes presents en la societat arriben a l’escola, i per poder estar preparats per enfrontar aquestes necessitats és clau la figura de l’Educador Social.

L’Educador social pot ser una figura clau en  l’àmbit de l’educació formal. Donada la complexitat, cal que aquest agent de canvi social sigui capaç d’intervenir dins i fora de l’escola, entre l’alumnat, les famílies, els mestres / es i l’entorn per poder pal·liar i / o resoldre les diverses situacions.  La institució escolar ha de facilitar la seva incorporació com un professional més dins dels centres escolars.

Col·lectiu Educació Social i Escola CEESC

El col·lectiu Educació Social i escola està treballant conjuntament amb altres entitats com la Fundació Jaume Bofill o la Federació de moviments de renovació pedagògica de Catalunya. Actualment, està col·laborant amb la Universitat Oberta de Catalunya entorn de la situació dels educadors i educadores socials a les escoles de primària i secundària de Catalunya, tant pel que fa als seus aspectes més quantitatius, com pel que fa a la seva dimensió més qualitativa i valorativa. Hi ha grups actius a Barcelona, Girona i Lleida.

A la Jornada #PerspectivES18 vam preguntar a l’Elisabeth Arpal i la Montse Sánchez, membres del Col·lectiu, pels reptes de futur d’aquest àmbit:

 

Fundació Jaume Bofill

Síntesi de la jornada de l’ aula Bofill  dedicada a “Educadors socials a l’escola. El rol dels educadors socials per respondre als reptes escolars” organitzada per la Fundació Jaume Bofill, la Universitat Oberta de Catalunya i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Es debat en relació a les següents qüestions:

Quina és la realitat de l’educació social en context escolar a Catalunya? Què pot aportar l’educador social en un centre educatiu d’alta complexitat? I en un centre educatiu amb menys complexitat, també té sentit el rol de l’educador social? Quines haurien de ser les funcions de l’educador social dins un context escolar? Quins són els programes i models amb més potencialitat en el futur? Com s’articula el treball interdisciplinar en els centres educatius? Com superar la idea de l’educador social com un recurs de substitució i de reforç dins el centre educatiu?

 

 

ASEDUC

Asociación Socio –Educativa para la Educación (ASEDUC) de la Corunya valora com necessària la incorporació de la figura de l’Educadora Social en els centre la educatius.

En el següent vídeo es reflexiona sobre aquesta necessitat

 

Us adjuntem altres documents per si són del vostre interès

Articles relacionats al blog del CEESC: