Fotografia i Vídeo com a eines de transformació social

La Fotografia i el vídeo són un mitjà per arribar a la transformació social. Estem habituats a veure aquestes eines com una contemplació, com un oci però com a art són un acte. I qualsevol acte, porta en si en major o menor mesura, una transformació de el món que l’envolta.

L’art, tot i haver estat emprat i instrumentalitzat en infinites ocasions pels grups de poder, no és un transmissor obedient d’informació. Ens el contrari; l’art, permet un desenvolupament democràtic ampli i lliure, de diferents pràctiques, on és possible apartar les diferències de gènere, cultura i nivell socioeconòmic. Ens trobem davant d’una forma alternativa de formació i educació, de creació de comunitat, de recuperació de memòria i de desenvolupament de formes creatives de resolució de conflictes. Però abans de res, estem davant d’una potent arma de transmissió de valors. En 1945, amb la creació de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) es va interessar pel tema de la cultura com a procés de desenvolupament: ¨La cultura és el fonament necessari per a un desenvolupament autèntic ¨ -UNESCO, conferència mundial sobre les polítiques culturals declaració de Mèxic, 1982-

Cal una nova definició del concepte d’art, d’entendre-ho com un concepte bilateral: d’una banda, utilitzar-lo com una eina de comunicació; i de l’altra, com una proposta educativa i formativa amb unes característiques exclusives i molt potents on la fotografia i el vídeo poden ser una font d’empoderament de les persones i col·lectius.

En un context de crisi que reclama identificar noves possibilitats d’intervenció; s’ha de de veure l’art com l’espai d’expressió, com a eina que ens cal per activar itineraris d’inclusió i camí per a la transformació social. L’expressió constitueix una dimensió i un dret fonamental de les persones i l’expressió artística una via privilegiada perquè totes les persones i, de manera particular, els que afronten situacions d’exclusió i vulnerabilitat, desenvolupin aquesta dimensió i exerceixin aquest dret, de manera individual i col·lectiva.

Us adjuntem diferents propostes, mirades i reflexions sobre l’ús d’aquestes arts per transformar la societat en que vivim.

Transformar con la fotografia

Alice Monteil de Photographic Social Vision i Núria Aidelman d’A Bao A Qu són responsables de projectes educatius i de mediació social al voltant de la fotografia, xerren sobre el poder de la fotografia com a eina de transformació social i personal.

Imago

EducaBlog és una plataforma que des de 2006 es dedica a visibilitzar l’Educació Social, i el seu nou projecte editorial s’anomena ‘Imago’ i té forma de fotollibre realitzat a partir de les fotografies de David de Haro. Una col·lecció d’instantànies que ens ensenyen la tasca diària dels professionals de l’Educació Social i les persones amb les que treballen.

Arte y transformación social

Ph15 és una Pràctica social que utilitza a la fotografia per connectar joves i infants en situació de marginació amb la resta de la societat. Els alumnes, que viuen en Vila 15, Vila 20 i Barri Sant Isidro, també anomenada Ciudad Oculta a Buenos Aires, aprenen a utilitzar les arts visuals per comunicar les seves històries, les seves percepcions i emocions. Agora és una associació civil d’Argentina que forma part del Fòrum Iberoamericà i el Carib de Bones Pràctiques. Un dels seus objectius consisteix a descobrir experiències de transformació social (Bones Pràctiques) i contribuir a fer-les visibles en altres contextos a través de diferents codis i llenguatges com l’audiovisual, gràfic, les noves tecnologies, el cinema i la fotografia.

Fotografía y educación social en Sangha Children’s home

Aquest vídeo és el resultat del treball final del grau d’una estudiant d’Educació Social on el resultat d’aquest projecte és la creació d’un àlbum conjunt de fotografies que ha donat lloc a la construcció d’un procés d’identitat per part dels tretze joves de l’orfenat que hi han participat. Aquesta construcció d’identitat ha quedat reflectida en les seves narracions personals i el procés introspectiu que han portat a terme a l’hora de realitzar-les. A través de la fotografia s’ha potenciat el seu desenvolupament personal treballat l’expressió i la comunicació a més de reflexionar la relació sobre el seu entorn, però sobretot sobre ells mateixos.

Corresponsables

Corresponsables és un espai de trobada de l’audiovisual andalús per al canvi social: Afavoreix la creació de grups que reflexionen i actuen amb a l’audiovisual per al canvi social en les províncies andaluses. L’audiovisual per a propiciar noves narratives i enfocaments comunicatius, des del prisma de el dret a la comunicació. Connecta a organitzacions socials i mitjans de comunicació. Corresponsables és un pas més de l’exercici comunicatiu, que parteix del procés d’Imatges del Sud. Les facilitadores i facilitadors formats durant aquesta experiència s’integren en el grup motor de l’Espai de Trobada de l’Audiovisual Andalús per al Canvi Social. Aquest espai està obert a persones, col·lectius, associacions i institucions interessades en aquests objectius.