Música per l’oblit

Compartir:
  

Descripció:

Aquest projecte s’engloba dins la trajectòria d’Artransforma i pretén acostar la música, en particular i l’art, en general, a totes aquelles persones que per les circumstàncies que viuen no hi poden tenir accés. Creiem que l’art és un dret que tota persona ha de poder exercir i nosaltres tenim les eines per donar a aquestes persones l’oportunitat de ser partícips d’una activitat artística i creativa, en aquest cas; la música.

El col·lectiu de les persones amb Alzheimer o demència pateix un elevat risc d’exclusió social perquè es relacionen amb el seu entorn d’una manera diferent de com ho feien abans de patir aquestes malalties. Així doncs la societat tendeix a excloure al col·lectiu enlloc de buscar la manera de comptar amb ells i donar-los l’oportunitat de seguir exercint el dret que tota persona té a tenir accés a l’art i a la cultura com a tantes altres coses. I és per això que considerem necessari dur a terme aquests tallers musicals, on els incentivem la part social, fomentant la creativitat i proposant nous canals de comunicació. A més, des d’Artransforma i com a professionals que liderem aquest projecte, tenim clar que aquesta tasca és bidireccional. L’aprenentatge és mútua ja que, amb aquests tallers, fem una proposta inicial deixant l’espai per a la creativitat, la desinhibició, la sinceritat, la transparència i la naturalitat. I d’aquesta manera, tothom que hi participa fa la seva aportació a la cultura, ja sigui des de la individualitat com des del col·lectiu.

La música és un poderós agent social, sent un motor de canvi i un mitjà d’expressió artístic que ens ofereix un ventall d’oportunitats de reinserció i de connexió amb la societat. Les persones amb demències greus mantenen la sensibilitat per la música i les emocions després d’haver perdut la capacitat de processar el llenguatge. Per tant, la música es converteix en una eina clau i un recurs per a la connexió amb la pròpia identitat. A través de la música podem arribar a racons de l’inconscient on no podem arribar d’altres maneres. Així doncs, se’ns obre un ventall d’oportunitats per oferir un benestar als usuaris i a les seves famílies. I com que considerem necessari dignificar a aquest col·lectiu, creiem que les hem de fer protagonistes actives de l’experiència musical.

Dit tot això, els valors que engloben el nostre projecte es basen en: dignificar a les persones, donar oportunitats, proporcionar ambients d’inclusió, oferir espais nous per experimentar, sentir, expressar i canalitzar emocions, reinserir i donar visibilitat al col·lectiu, fer-los pertanyents a un grup, afavorir espais de trobada, d’intercanvi i relació entre famílies, residents i professionals.