Carnet per punts

Compartir:
  

Descripció:

H-H és una APP que tots els homes tenen. A travès d’ella puntuen la seva masculinitat i dedideixen qui és un “home de debó” i qui no.
El protagonista, el Richi, comença a detectar al seu voltant l’homofòbia i el masclisme que es deriva de la masculinitat cisheteronormativa, la que premia l’APP, però sortir d’ H-H no és tant fàcil.