Desmuntem el poder adult i Participem!

Compartir:
  

Descripció:

“Desmuntem el poder adult i Participem!” és el resultat de treballar durant diversos cursos a l’Institut Marianao de Sant Boi de Llobregat per tal d’acompanyar als adolescents, en primer lloc, a identificar el poder adult que els estigmatitza i oprimeix i, en segon lloc, a promoure la participació com a eina perquè els adolescents esdevinguin agents de canvi de les seves necessitats dins el context de l’institut.

A primer d’ESO s’ha desenvolupat “Desmuntem el poder adult”, un projecte que té com a finalitat abordar l’estigmatització que ha rebut i rep el col·lectiu adolescent – jove fent èmfasi en l’adultcentrisme. A través de la generació d’un espai reflexiu i creatiu que parteix de les mateixes experiències dels participants, utilitzant el teatre i el fotomuntatge com a eines educatives per a promoure l’elaboració d’un discurs crític entorn el poder adult.

A segon d’ESO hem continuat amb “Participem”, un projecte on a través de la generació d’un espai reflexiu i creatiu hem acompanyat als adolescents a reconèixer la participació com un element clau per prendre partit en els seus interessos i necessitats dins de l’institut.

Una iniciativa de: Circula Cultura SCCL
Amb el suport de: Pla Comuntiari Marianao Té Cor (Sant Boi de Llobregat)
Realització vídeo: Diana Mizrahi Cengarle