Oh My Goig & Cosint espais: entrevista als projectes guanyadors del RetinES 2020

Cosint Espais

Cosint Espais

La pandèmia de la COVID-19 ens posa a prova cada dia. Dins la nostra societat la pandèmia ens ha afectat transversalment a tots els nostres àmbits. Des dels més quotidians com la família, la relació amb el grup d’iguals fins a l’àmbit laboral, educatiu i cultural. El RetinES no ha quedat exempt d’aquesta nova normalitat i ha hagut de reinventar l’entrega de premis que no s’ha pogut celebrar en el format presencial per aquestes dues entrevistes a fons amb els projectes guanyadors.

Com ja vam anunciar al juny, els dos projectes audiovisuals guanyadors del Premi RetinES 2020 a la millor obra o projecte audiovisual en benefici de l’acció i/o activitat socioeducativa van ser “Oh My Goig” i “Cosint espais”. 

En aquest escenari i per donar el reconeixement que es mereixen els dos projectes audiovisuals guanyadors, hem realitzat dues entrevistes en format vídeo als seus responsables en les quals ens hem endinsat en el desenvolupament dels projectes i en l’impacte que els ha generat participar en la comunitat RetinES.

Oh My Goig, és un programa-sèrie de la productora Camille Zonca per a Betevé Televisió. Es tracta d’un programa audiovisual amb un tractament brillant de dos grans temes entorn els adolescents i joves: per un costat, de les relacions afectives i sexuals i, per un altre, del seu dia a dia, de la seva vida, situació i entorn sobre el racisme, la precarietat laboral i la recerca d’habitatge. El format de creació i execució del projecte audiovisual amb i per als joves és la clau d’aquesta proposta. Segons els seus responsables, Oh My Goig “aporta una visió més realista del que és la vida del jovent. Veiem moltes sèries per a joves, però que realment no ho són. Perquè no són joves els que els interpreten i no són les mateixes vivències que viuen. La majoria tracten temes que són molt interessant de veure, però amb els quals no et sents gaire representada.”

Dins del camp de l’Educació Social Oh My Goig és una nova eina útil a educadors i educadores perquè genera nous referents en què els joves s’hi puguin sentir representat i identificats. També perquè mares, pares i docents puguin utilitzar aquest recurs, es formin i s’informin de quines són les preocupacions dels joves. Ens permet treballar amb i per als joves temes concrets com la violència de gènere, la violència dintre de relacions sexuals, la diversitat sexual, o les preocupacions en l’àmbit laboral o l’habitatge de relacions amb els iguals.

Cosint espais és un curtmetratge de l’Associació Escola de Cinema Almarge amb l’Espai 12@16 i la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec. Es tracta d’un document audiovisual que mostra el projecte intergeneracional i de recuperació de la memòria històrica d’un grup de dones grans del barri del Poble Sec i que té la capacitat -a raó de l’encontre amb adolescents de l’espai 12@16- d’introduir-hi l’espectador i de fer-lo emocionar gràcies als seus relats de vida, de passat i present, i de fer aflorar les sensacions dels seus participants en aquesta experiència.

En el transcurs de l’entrevista els responsables destaquen que “el fet que joves s’interessin, que gravin les persones grans, és important per a elles, va ser com sentir-se mirades, importants, com una manera de pujar l’autoestima”.

Pel que fa a la relació del seu projecte amb l’Educació Social, valoren haver posat el seu granet de sorra per millorar la convivència al barri, generant un impacte per “entendre una miqueta més els uns i els altres; de vegades només veiem les nostres pròpies necessitats i no hi veiem les dels altres”. Per a la gent gran ha estat una activitat molt significativa a escala vital. S’han sentit valorats pels joves i s’ha remarca el valor de la seva història de vida mitjançant l’encontre amb l’altre. Qualsevol intervenció és una transformació perquè es realitza un canvi de mirada dels dos col·lectius i trenca aquests estereotips de joves envers la gents gran i viceversa.

Sobre haver guanyat el Premi, valoren el reconeixement que suposa i “sentir que tot el procés, el reconeixement pels nanos i les persones grans els dona empenta i els reforça positivament.”

Desitgem que les dues entrevistes siguin del vostre interès i aprofitem la notícia per animar-vos a participar en la nova edició del RetinES 2021.