SOMNIS I DRETS

Compartir:
  

Descripció:

L’escola com a eix de cohesió social.

El curs 2015­-2016 vam treballar la competència audiovisual a partir de dos aspectes. Per una banda, la reflexió amb els nens i nenes després de veure el documental “Camí a l’escola” i analitzar els paral∙lelismes entre les vides dels protagonistes del film i les seves; i per altra banda, el treball fet amb la webquest “Canta i explica” https://sites.google.com/a/xer.cat/espaididactic_canta/ on se’ls ha plantejat crear una cançó, concretament un rap, per crear posteriorment un videoclip (després d’haver­ne analitzat uns quants).

El procés seguit va ser el següent:

Primer la visualització de “Camí a l’escola” amb els nens i nenes. Després l’alumnat va formar grups de treball per tal d’elaborar l’anàlisi “DAFO”, és a dir definir amb un llistat de paraules quines són les Dificultats, les Amenaces, les Fortaleses i les Oportunitats que ells tenen pel que fa al seu camí a l’escola i el futur en general.

A continuació, i seguint les activitats plantejades en la webquest “Canta i explica”, els nens i nenes van crear per grups una estrofa sobre cada aspecte de l’anàlisi “DAFO” (dificultats, amenaces, fortaleses i oportunitats).

Un cop triades les estrofes per fer el rap vàrem buscar col∙laboració a l’entorn proper, concretament al col∙lectiu “La llama” del grup de joves TEB del barri del Raval (on hi participen exalumnes de l’escola) perquè ens facilitessin una base musical original i que ens permetessin gravar la cançó en el seu estudi de ràdio.

Finalment, vam ajuntar els dos grups de 6è i vàrem anar definint, estrofa per estrofa, què és el que s’havia de veure en el videoclip, és a dir hem fet el guió que posteriorment vam gravar. Cal afegir que abans i durant la gravació els nens i nenes van demanar a gent del barri que participessin en el videoclip per poder explicar millor el contingut de la lletra de la cançó.